Liveresultat – tävling
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Stockholms skidförbund söker nya ledamöter till styrelsen
2018-08-17 14:59
  • Sammanträder ca 8 ggr / verksamhetsår, företrädesvis i centrala Stockholm
  • Mötestid 18.00 – ca 21.30
  • Representanter från LK, AK och anläggningsgruppen inbjudna till alla möten. (Det är i dessa tre grupper som huvuddelen av verksamheten drivs.)
  • Ekonomifunktionen sköts av extern redovisningskonsult (för närvarande Pia Rotsman). Väl etablerade rutiner på plats.
  • Styrelsearbetet leds av ordföranden och styrelsen fördelar inom sig arbetsuppgifter.
  • Vakanta funktioner i styrelsen är mötessekreterare samt föredragande i ekonomiska frågor (inte kassör)
Mer information om styrelsearbetet finns här: http://stockholm.skidor.com/StockholmsSF/Styrelse

Se även förbundets verksamhetsplaner och budget som finns under fliken mål och handlingsplan.
Det är viktigt att det sitter engagerade personer med olika kompetenser i styrelsen. Styrelsens arbete är en förutsättning för de olika former av stöd som föreningarna får i sitt arbete.
Om er förening har en lämplig kandidat för detta önskar valberedningen få förslag av er senast den 30:e Augusti.
 
Kontakta SSLKs ordförande Håkan Westberg vid intresse.

Nyhetsarkiv
Master SM 20202020-02-19 15:45
Krav på registerutdrag2019-11-21 13:25
Klubbläger i Stubai2019-08-12 15:15
REKRYTERINGEN NU STÄNGD2019-01-29 09:19
Bjursåslotteriet2018-11-13 20:02
Nya klubbkläder 20192018-11-12 20:50
Information om GDPR2018-05-24 20:03
GRATTIS LISA TENGBOM2018-05-23 15:29
50-års fest!2018-04-24 22:26
Sportlov i Saltisbacken!2018-02-20 21:14
Lyckad saltisparallell2018-02-18 17:17
Öppning av backen2018-01-22 13:40
Saltis Cup 1 - inställt2018-01-16 10:04
 
Våra sponsorer
Sociala media