Liveresultat – tävling
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Anläggning

Vi bygger Saltis Snowpark!
Erik fraktar material. Foto: Dan Sone
Varje vinter bygger vi upp Saltis Snowpark i familjebacken
Syftet med parken är att erbjuda utvecklande övningar för alla åldrar och kunskapsnivåer. Parken har många besökare, allt från familjer på besök i backen via alpingrupper som tränar hoppteknik till Freerides träningsgrupper. Därför är det viktigt att parken byggs och underhålls på ett sätt som gör åkning och träning i parken säker och rolig. Under säsongen anpassar vi parken efter snöförutsättningarna och bygger om och justerar så att det finns nya övningar kontinuerligt.

Parken byggs och underhålls av en grupp föräldrar och tränare i klubben under ledning av vår parkchef. Arbetet sker tätt ihop med pistmaskinisterna och snöläggarna för att se till att vi utnyttjar klubbens resurser på bästa möjliga sätt. Man behöver inte ha några förkunskaper för att ingå i parkgruppen, det räcker att man kan hantera en spade och gillar snö. Anmälan till arbetsgruppen gör du här ›› Anmälan till arbetsgrupp

Vi kommunicerar främst via vår Facebookgrupp ›› Parkbyggare Saltis Snowpark
Gå med i gruppen så får du veta när det är dags att rycka ut med spaden!
Parklayout 2019

I år bygger vi parken skiers right med två hopp i övre delen av backen, ett litet och ett större, step-down i branten. 

I området nedanför stenen lägger vi stora mängder av snö som ger utrymme till fria byggen i ”vackra stenen fun area”, här går det inte att pista, så området handbyggs.

Nedanför branten läggs rail-arenen med boxar, rails och rör.


Denna layout öppnar hela den jämna ytan skiers left för allmän åkning och GS-bansättning. En förutsättning för layouten är att stora mängder snö läggs skiers right, särskilt omedelbart efter branten och längs den tänkta railarenan.

Området omedelbart till höger om och nedanför stenen måste ha ett stort snödjup för att på ett säkert sätt täcka in stenar och stubbar som annars utgör en risk i landningen.

Underhåll av parken

Parken behöver underhållas vid varje träningstillfälle. Kickar behöver shapas (formas) för hand kontinuerligt för att behålla form och pop (uppåtriktning vid avslut).

Gropar i landningar behöver fyllas ut för hand och is behöver fräsas bort med pistmaskinen.

Kickar sprejas med markörfärg så att man lättare ska se var hoppet eller railen börjar.

Så här bygger vi hopp

Ett bra hopp har god sikt över landningen, och en väl sluttande och bred landning. God sikt gör att åkaren själv kan se att ingen befinner sig i landningen och påkörningsrisken minskar. Sluttningen i landningen gör att nedslaget sker med mindre kraft och skaderisken minskar. Det bästa är att bygga ett hopp i form av en platå med en kick ovanpå en jämnt sluttande backe. 

Så här sätter vi boxar och rails

Rails och boxar ska ha en svag lutning, annars får åkaren för hög fart på boxen. Det behövs en bra lutning på backen innan så att man kan få rätt fart innan boxen. Tricken påbörjas på kicken innan boxen och avslutas ofta med rotation i luften innan landningen.

Tidigare parklayouter: 2016-2018

2016-2018 byggde vi parken skiers left med ett kombinerat hopp (två kickar) i övre delen av backen. Rails och boxar har i stort sett haft samma placering som tidigare år, dock med en uppbyggd startposition för att lättare få fart.


Detta var bra:

Stort hopp med god sikt och säker landning, skapligt lätt att underhålla.

Lagom lutning på rails och boxar och lätt att underhålla.

 

Detta var mindre bra:

Begränsad åkyta i övre delen av backen.

Inget litet hopp.

Tidigare parklayouter: 2010-2015

2010-2015 byggdes hoppen skiers right och rails och boxar placerades skiers left i nederdelen av backen enligt skissen nedan. Storleken och antalen hopp varierade lite över tiden beroende på snötillgång. Placeringen av boxar och rails varierade, men de var i stort sett placerade inom samma område.

 

Detta var bra:

Stor åkyta för allmänhet i övre delen av backen.

Lagom lutning på rails och boxar (6, 7) och lätt att underhålla.

 

Detta var mindre bra:

Stora hoppet (1) var svårt att underhålla i landningen pga branten, dessutom var det dålig sikt i landning.

Nedre hoppen (3,4) fungerade sällan bra pga att terrängen är för flack svårt att få upp fart och platta landningar.

 
Våra sponsorer
Sociala media